Przejdź do treści

Komisje

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Ochrony Środowiska, Turystyki, Sportu i Rolnictwa stała 2024-05-07
2 Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych stała 2024-05-07
3 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-07
4 Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego stała 2024-05-07
5 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-07